Gerçekleri konuşmaktan korkmayın!!

bu yüksek yargı organını, siyasi ve ekonomik baskılardan korumak GEREK

Büyük Türk Milleti ve Büyük Ulus,

Devlet halinde teşkilatlanmış bir insan toplumu anayasasında, adalet kuvvetinin bağımsızlığının önemini açıklamaya gerek yoktur. Milletlerin yargı hakkı bağımsızlığının birinci şartıdır.

Adalet gücü, bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz. (1920)

Görünen o ki sağlıklı toplum için sağlıklı yargı ve adaletli toplum oluşturmak lazım…

Demokrasimizin temelinde bağımsız yargı, bağımsız ve tarafsız hukuk yapısı vardır. Bunu, görev sorumluluğunda olan yetkililer bağımsızlıklarını unutup bir kişinin BENCİL  isteklerine göre iş yaparlar ise TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ temelinden sarsarlar ve sorumluluğu da taşımak zorunda kalırlar…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şahsi istek, görüş  ve bir takım akıl yoksunu kişi ve kurumların, aklını askıya çıkarmış, aklını bazı kişilerin veya kurumların isteklerine göre robotlaşmış  ve vatandaşı yanlış yönlendirme kötü amacı edinmiş olanlar eninde  sonunda  hukuk ve demokrasi önünde diz çökmeye mahkum olmuşlardır.

Cumhuriyetimiz öyle zan olunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmaya hazırız. 1923 (Atatürk’ün S.D. III, S. 71)
Sağlıklı toplum derneği
Yaşlı ve Hasta Bakıcılar Derneği

TEILEN