Entegre zorunlu sağlık bakım projesi çok yakında başlıyor

Sağlıklı Toplum  Derneği tarafından başlatılan 2010 da ve Büyük Sağlıklı Toplum Yaşlı ve Hasta Bakıcılar tarafından sürdürülecek olan  ULUSAL BAKIM,

7 Mart 2017 de ilan edilmiştir.

7 mart 2019 da da başlayacak olan bir ulusal sağlık sisteminin ulusal bakım sistemidir.

Ülkem,sağlıkta dünya liderlerinin yakaladığı sağlıklı yaşam kriterlerini sağladığı anda gerçek manada her alanda dünya liderlerinin arasında olacak demektir. Ayrıca sağlık , bir sağlık bakım ve sosyal  devlet anlayışlı ile entegre edilirse ne hekim saldırısı olur nede Türkiye bilimde dünyadan geri kalır, Dernek olarak ciddi adımlar atan kurum olarak bizim peşimizden gelenleri biz izliyoruz. Bununla birlikte  sağlık bakım projesi ile birlikte Türkiye’de yıllardan beri kanayan yarayı durduracak olan ULUSAL BAKIM hekim hemşire eğitimleri hasta bakım için ilk defa ilan ettiğimiz 2013 den , 2010 projesi olan hasta bakıcı eğitimlerimiz ve meslek oluşması, zorunlu bakım sigortası ve hastalık hali bakımda standart ve uluslararası akreditife, yine ilk defa uygulamaya koyacağımız protokolü Nisan 2013 de imzalanan uluslararası standartlarda yaşlı ve hasta bakıcı eğitimleri ve yeterliliğe bağlı standartlar, uluslararası akreditife ve derneğimizin bu konuda yetkilendirilmesi tamamı sağlık sistemindeki düzensizliği ortadan kaldıracak tek yapı.

Biz kendi kendimizi akreditife etmiyoruz. Uluslararası ekibimizle bu ekip Birleşmiş milletler, dünya sağlık örgütü, Avrupa sağlık bakım entegre çalışmalarda yıllarca çalışmış , bilgi tecrübeleri Dünya ülkeleri sınırlarını aşmış resmi düzeyde güvenilir olan bir yapıdır. Ayrıca  Bir çok uluslararası kurumlarla işbirliği yapmış olan derneğimiz 28 Avrupa Ülkesini  ve Afrika, Asya, Uzak Doğu, Amerika İngiltere olamak kaydı ,le 4 kıtatada çalışmalar yapan ve unların resmi delegeleri ve resmi akademisyenleri ile entegre olan dev bir yapıdır.

Derneğimiz ayrıca bu saydığımız kurumlarda akreditife almış ve uluslararası boyutlarda NGO olarak çalışan tek  ve bakanlıklar toplantısına katılan Avrupa komisyon toplantılarına katılma hakkı olan Avrupa partneri olan tek Türk derneğidir.

Bu yapı için de uluslararası  bağımsız bir ekip kuruldu. Yurt dışı ekip çok çabuk kuruldu . Türkiye de de konunun uzmanlarını bir araya getiriyoruz. Ulusal bakım yeni bir yapı ve Türkiye bu konuda maalesef hazır değil, bir  takım derneklerin yaptığı çalışmaların tamamı  tedavi de kalmış ve bir adım dahi ilerleyememişlerdir.

Çünkü aklı dizaynları maalesef tedaviden kurtulamayan bir kemik hantal yapıdır. Bu yapı Türkiye sağlık sistemini yok etmekte, işin içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Bu günkü sıkıntı maalesef yıllar içinde oluşan bu hantal ,bir bakıma dinozor yapıdır.

Bu çökük, kötüye giden yapıyı ortadan kaldıracak , takip kontrol sistemini kuracak ve kalite kontrol yapısını  getirecek, her şeyin kurallara bağlı olduğu fakat vicdani değerlerin de öne çıkarıldığı insanı bir ULUSAL BAKIM yapısı…

Ulusal bakım tedavi süreçlerini azaltan bir yapıdır. Tedavi edici hekimlikten  süresini kısaltan ve tüm yapıyı kontrol eden bir yapı olarak hayata geçecektir.

Tüm hastane, özel sağlık kurumları, evde bakım hizmeti veren kurumlar tamamı standart ve akreditife yapısına girecektir.

Bunun bir SAĞLIKLI TOPLUM oluşturma sorunu olarak ele aldığımızda derhal bu kangren olmuş bozuk bir takım yapıların devletin hazinesini ve maliyesini zarara uğratan başı boş yapıyı bu proje ile ortadan kaldıracak ve devletin sırtındaki kamburu alacaktır.

ULUSAL BAKIM bir sivil toplum çalışması olmakla beraber içinde ulusal ve uluslararası bir çok uzman barındırmaktadır. Bundan rahatsız olan bazı kişilerin bize köstek olacağına destek olmasını bekliyoruz .Ayrıca Anayasa, sağlık mevzuatı, medeni kanun, sağlık sosyal haklar açısından: TOPLUM SAĞLIĞINI VE TOPLUM GELECEĞİNİ EĞİTİM, BESLENME İŞ VE İSTİHDAMINI TOPYEKUN İLERLETEN VE KALİTELİ SAĞLIKLI BİR TOPLUM REFAHI SAĞLAYAN KİŞİ KURUM KİM OLURSA OLSUN KANUNLARLA YETKİ VERİLMİŞ VE YAP EMREDİLMİŞTİR. BUNUN TERSİNİ YAPAN TOPLUMU TOPYEKUN, EĞİTİMSİZ İŞ VE İSTİHDAMI ENGELLEMEK, SAĞLIĞINI BOZMAK BİLEREK YOK ETMEK AMACI İLE ÇALIŞAN KİŞİ GRUP VE KURUMSAL YAPILARI DA AĞIR CEZADA TERÖR SUÇU İLE YARGILAMA EMRETMİŞTİR. VE TERÖR SUÇU OLARAK ELE ALMIŞTIR.

Bu sebeple başarılı olan çalışmamızda taviz vermeden Türk devletinin ,milletinin ve bu topraklarda yaşayan tüm milletlerin sağlık bakımını güvence alan 15 milyona iş sağlayan 500 milyar eu luk girdi sağlayan bu dev proje çok yakında büyük sıkıntıları dindirecektir.

İlgili bakanlıklarla beraber resmi yapısına kavuşacaktır.

Değerli Türk Halkına ve Milletimize Duyurulur.
Büyük Sağlıklı Toplum Derneği Başkanlığı

 

TEILEN