HASTA BAKICILIK KONUSUNDA SON UYARI

Değerli Türk Milleti ve Büyük Ulusumuz,

2010 yılından buyana hazırlıklarını yaptığımız hasta bakıcılığın meslek olması ve akreditife ve AVRUPA’DA karşılık bulması için eğitim proje çalışmaları başlayacaktır. Mart 2019 da

Uzun dönem bakım , kısa dönem bakım için hekim ve hemşire eğitimleri için eğitim çalışmaları mart 2019 başlayacaktır.

Derneğimiz 2010 dan buyana  rant haline gelmiş ve bazı kişi veya kurumların buradan para kazanmak için hasta bakıcı ve mesleği ile yapılan tüm çalışmalarımızı ve meslek oluşumu ve bununla ilgili çalışmaları yok sayıp kendilerine göre tuhaf bir yaklaşımla hareket etmekte ve kanunları yok saymaktalar .

Ayrıca ulusal bakım hasta bakıcı eğitimi ve meslek oluşumu, zorunlu yaşlılık ve hastalık hali bakım sigortası, hekim hemşire eğitimleri ve tüm bu yapıların akreditife edilmesi ve tüm alt ve üst yapılarla SAĞLIKLI TOPLUM VE BÜYÜK SAĞLIKLI TOPLUM YAŞLI VE HASTA BAKICILARA AİT olan bir proje olup tüm fikri haklar derneğimize aittir.

Biz tespit ettiğimiz kurumlara önce uyarı yazısı göndereceğiz, akabinde tazminat davası açıp savcılığa şikayetlerimizi yapıp, toplumu yanlış yönlendirip, menfaat sağlayıp, toplumu ve ülke yönetimini zarara uğrattıkları için davalar açılacak ve Web sayfamızda Türkçe ve İngilizce duyuru yazılıp Avrupa Birliği ve Topluluk ülkelerine ve Birleşmiş Milletlere ve Dünya Sağlık Örgütüne yazılar gönderilecek ve tüm bu yapılar ilgili bakanlıklara rapor edilecek ve göreve çağrılanılacaktırlar .

Bu anlamda Milli eğitim Bakanlığın ile 2013 yılında imzalanan 2 yıllık Hasta Bakıcı Eğitim Protokolü bir takım kötü niyetli kişi ve görevlileri ve kamu sorumluları tarafından yok sayılıp yapılmaması için her türlü davranışlar yapılmıştır. Bu kişi ve kurumlar hakkında tazminat davaları açılması ile hazırlıklar yapılmaktadır.

Ayrıca Milli eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Çalışma ,Sosyal Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlıklara proje ile 2010 dan buyana ve en sonra 2018 hazirandan buyana bilgiler gitmiştir. İlgili bakanlıklarla ortak işbirliği çerçevesinde hazırlanılmış olan proje basamak olarak devreye girmesi davet yazılarımız tekrar 2019 için gönderilecektir.

Bu anlamda projeyi yok saymak, devlet ve millet yararına olan projeye karşı tavır almak topluma zarar verecek durumlarda olanlar hakkında savcılığa şikayet yapılıp olup derhal dava açılacaktır.

Raporlar ilgili uluslararası kurumlara ve ilgili Türkiye’deki Avrupa Ülkesi konsolosluklarına ve Büyük elçiliklerine gönderilecektir.

Konu ile ilgili olarak da birer kopya ilgili bakanlılara gönderilecektir.

Büyük Türk Milletine ve Ulusumuza Duyurulur,

Büyük Sağlıklı Toplum Derneği Başkanlığı

TEILEN