NEDEN KONFERANSI 10-12 MAYIS 2018’E ERTELEDİK VE TÜRKİYEDEKİ BAKIM SİSTEMİNİNB DURUMU NEDİR?

Değerli İlgili profesyoneller ve yetkililer,

Türkiye, sağlıklı ve uluslararası bakım sisteminde modern ve çağdaş bir yapıda değildir. Dernek olarak 7 yıllık ön çalışma sonucunda bunu tespit etmiş bulunmaktayız.Ve Türkiye’de derneğimizle birlikte bizim tespit ettiklerimiz dışında sistemi bizimle kuracak bilgi ve beceri düzeyinde maalesef uzman veya mesleki beceri ve uzmanlık gerektiren , uluslararası düzeyde  etkili olacak ve bilimsel boyutta da doğru yöntemler önerecek  uzman kişiler çok az olarak tespit ettik.Tamamıda bu çalışma içindedir. Hastalık hali bakım yani palyatif bakım, her kişinin çalışacağı veya danışmanlık edeceğiz bir yapı değildir.Uluslararası yetkinlik ve bilimsel geçerliliğe uygun ve etik kurallara uygun gerektirir.

Bakım çalışması herkesin katılıp , herşeyi söyleyebileceği bir ulusal çalışma değildir.

Biz bu konuda 7 yıldır alt yapı çalışması yapıyoruz. Net çıkan sonuçta , Türkiye palyatif bakımda istenilen düzeyde değil ve bakım sigortası ve ULUSAL BAKIM ve sistemi hemen kurulması şart. Bu konuda bilgi sahibi kişilerde Türkiyede çok fazla değil. Geriatri,  çocuk ve yetişkin hastalıklarda kuracağımız bakım sisteminde, arge projesinde Türkiye  olarak yeterli seviyede bilgimiz yok,Türkiyeden bulabildiğimiz kadarı ilede  ve  sağlık komisyonu için  mümkün olduğu kadar  herkese ulaşmaya çalıştık. ulaşamadıklarımızda lütfen bizi arasın ki uluslararası akademik ve danışma kurulumuzda olabilsin, Türkiye, uluslararası bakım sistemi çalışmasına katılabilsin fakat biz dernek olarak şunuda gördük ki, gruba girip sadece grupdan bilgi alıp bir yerlere götürme hevesleri olduğu için ki obezite mücadelesi projesinde 2005-2011 bunu yakınen yaşadık,proje bilgileri alma , ve projeye zarar verme olduğu için bunu önlemek için gerekli tedbirleri almak zorundayız, bu anlamda da dikkatli olmak zorundayız. Bu sebeple  bazı kriterlere dikkat etmek zoundayız.  uluslararası çalışma  için çok dikkatli olmamız gerekmekte olduğunu gördük. birkez daha!

Ayrıca konferansla, biz bu Türkiyede bilgi var mı onuda kontrol etmek istedik gördük ki bilgi seviyeleri bir çok kişinin  ULUSAL BAKIM projesi için yeterli değil,

Akademik kurulumuz ve uluslararası danışmanlarımızla tekrar bir toplantı yapıp ve bu kurumları uluslararası boyutta güçlendirip, Son haline getiriyoruz.

Biz bu çalışmaları yaparken maalesef birileri de bu proje olmasın diye yoğun bir şekilde çalışmakta, Türkiyedeki 80 milyonu tehlikeye atmaktadır. Bu sebeple bilimden uzak, toplum sağlığını korumaktan uzak bu kişiler hakkında da savcılık suç duyurularımıza başladık.

Bakım sistemi Türkiyede güçlü bir yapı ve modern anlayışla kurulacaktır

Modern dünyada olduğu gibi, takip, kontrol sistemi gelecek ve herşey takip edilecektir.

Bakım sistemi ile ilgili bilgi almak isteyen derneğimizi arayabilir.

Bu konferans bunları tespit eden bir konferansdı. Fakat gördük ki yeterli ve tecrübeli bir durum yok. Kayıt yaptıran kişilerden gördük, bilgiden ve bilimsel gerçeklikten uzak bir çalışma içindeler, yetersizlikler içindeler. Uluslararası  olan çalışmaızda, bilimsellikten uzak  çalışmalar yapan kişi veya grupları da biz bu çalışmaya malesef alamıyoruz. Bu sebeple Türkiye palyatif bakım, konusunda yeterli olmadığını gördük.

Bu sebeple çalışmayı karar verici boyuta taşıyıp, herkese açık ama ciddi kuralları olan ve bazı uluslararası kriterlere dayandıracağımız bir yapı oluşturduk Bu kuralları danışman kurulumuza gönderek son şekline getireceğiz,

Bu konferansa, bu kriterleri taşıyamayanlar maalesef alınmayacaktır. Karar alıcı olacak olan bu konferansımızda ulusal ve uluslararası bakanlık düzeyinde, konsolosluklar ve özellikle bu konuda çalışma yapan uluslararası kurumlar ve ciddi dernekler ve bilim insanlığını kanıtlamış kişiler kabul edilecektir.

Yakında yeni web sayfasında yeni dizany ile bu yayınlanacaktır.

Büyük Sağlıklı Toplum ve Hasta Yaşlı ve Yaşlı Bakıcılar Derneği

TEILEN