Bakımda Dönüm Noktası 2016 İstanbul Zirvesi

Konferans ve fuarımız, dünyada gittikçe artan yaşlılık ve hastalık hali bakım,

Türkiye ve Tüm Dünya  sorunu olarak yerleşmekte ve çözüm aramaktadır.

Derneğimiz yaşlılık ve hastalık hali( hayat boyu bakım) fuarı ve konferansı kapsamında girişimlerde bulunmuş ve 1. Kademesi olan HASTA BAKICI projesi ile Türkiye’de bir ilke imza atmıştır.

Bakım;  evde bakım  hizmetleri başta olmak üzere, yaşlı merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde ve hastanede olmak üzere ihtiyaca cevap verecek şekilde proje hazırlanılmıştır.

Sağlık hizmetleri konusunda büyük bir role sahip hemşirelerin sayısında yıllara göre artış olsa da  Türkiye nüfusu ile orantılığında tedavi hizmetlerine cevap vermekte bile yetersiz kalan ve aldıkları eğitim sonucu olarak da bakım hizmetinden uzaklaşmış bir yapı sergilemişlerdir.

(2011 yılında Hekim, diş hekimi, hemşire ,sağlık memuru ve ebede bir artış görülmesine rağmen özellikle evde bakım hizmetlerinde önemli bir yere sahip 114 772  2014 de 138 bin hemşire sayısının Türkiye genelinde yetersiz olduğu görülmektedir  ve bakım hizmetinden uzaklaşmışlardır.)

2011 – 2014 arası yılı incelendiğinde bir hekim başına ortalama 587 hasta, diş hekimine 3505 hasta, hemşireye 592 hasta, sağlık memuruna 667 hasta, ebeye 1425 hasta ve eczacıya ise 2835 hasta düşmektedir. Bu sayıların her ne kadar yıllara göre düşüş gösterdiği görülse de , sağlık personeli başına yüksek olduğu görülmektedir.

Ayrıca 8 milyona yaklaşan yaşlı, 7 milyon olan engelli ve kas hastalıkları, 5 milyon civarında sürekli hastalık hali durumlar söz konusu olduğunda Türkiye’de modern ihtiyaca cevap verecek BAKIM hizmetlerinin alınması ve sigorta sistemine adapte edilmesi artık ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur.

Bu anlamda başlattığımız proje tüm bu sorunların çözümü için bir başlangıç olacak , 3 yıl içinde sistem Türkiye’de kurulacaktır.

Hazırlık aşaması olan proje ve 150 ülkeden binlerce sağlık profesyonellerinin, akademisyenlerinin, hastane, sigorta şirketleri, gıda firmalarının, medikal firmalarının, kanser, kronik hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, check-up, ağız ve diş bakımı, evde bakım ürünlerinin, hastane ekipmanlarının gibi yüzlerce ürün ve  binlerce katılımcıyı Türkiye’de ve Dünyada ağırlayacak ve sektörel bir buluşmanın ilki sağlanacaktır.

 • Evde aile bireyleriyle birlikte yaşayan veya kimsesiz, özürlü, yaşlı, felçli, yatağa bağımlı, hayatını başkalarına bağımlı olarak idame ettiren bakıma muhtaç bireylere,
 • KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ) vb. solunum sistemi hastalarına,
 • Palyatif bakım gereken, enteral-paranteral gereksinimi olan terminal dönem onkoloji hastalarına,
 • İleri derecedeki kas hastalarına,
 • Fototerapi ihtiyacı olan yeni doğanlara (0–1 aylık) ,
 • Nörolojik hastalıkları (ALS (Amyotrofi lateral skleroz), CVA (Cerebrovascular accident) v.b) olan bireylere,
 • Hastanede gördüğü tedavi veya ameliyatı sonrasında taburcu edilen ve idame tedavisinin evde sağlanması
  gereken hastalara,
 • Kaza geçirmiş olup kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinimi duyan hastalara verilir.
 • Evde Sağlık Hizmetleri kapsamına alınan hastaların ihtiyaç duyduğu ağız ve diş bakım hastalarına,
 • Yaşlı sağlığını ve sağlığın koruyuculuğunu sağlamak amacı ile; deniz kum, güneş, içmeler, mineralli suların fizik tedavi de kullanılması, deri hastalıkları vb.

SAĞLIK  VE  TERMAL TURİZM

YAŞLI SAĞLIĞI VE KORUYUCU SAĞLIK TURİZMİ
İYİLEŞTİREN SULAR 2016 TÜRKİYE

Sağlık ve güzellik içten gelir

Toplumun sağlığını korumak ve yükseltmek, sağlıklı beslenme, termal sular, hava , güneş , deniz suyu, içmeler bakım hizmetlerinin başarılı olması için de hayati önem taşımaktadır.

Bu amaçla bu konferans da  sağlık turizmini oluşturan konu başlığımızda işlenecektir.

Katılımcılar;

3.500.000 turizmi oluşturan profesyoneller Türkiye katılımına çağrı yapılmakta olup binlerce ziyaretçi  ve binlerce profesyonel gelecektir.

Turizmciler, Termal Tesis işletmecileri, Bakım Tesisleri, Avrupa Fuar Pazarı, Medikal Turizm, Sağlık Turizmini oluşturan zorunlu seyahatler( tedavi edici) ve sağlığı korumak üzere kurulmuş İşletmeler, termal, eko turizmi 2016 Türkiye de!

AKADEMİK KATILIMCILAR

Yoğun bakım, Acil tıp, Solunum yolu hastalıkları, Alzheimer , Geriatri hastaları, Klinik beslenme, Diyetetik ve Beslenme, Enfeksiyon hastalıkları, Acil Tıp ve Çocuk Yoğun Bakım, Tıbbi Onkoloji, Palyatif Bakım, Yara Bakımı, Evde bakım hizmetleri, Hastaneler, Yaşlı  bakım merkezleri, Çocuk Hematoloji, Kadın hastalıkları, Kalp ve damar hastalıkları, Genel Cerrahi, Als Hastaları, Yara Bakımı ve Yanık Üniteleri, Hastaneler, Klinikler,

Avrupa Evde Bakım Derneği, Dünya Halk sağlığı Dernekler Federasyonu, Avrupa Halk Sağlığı Derneği, Bakımı uyumlaştırma vakfı,Dünya hasta organizasyonu, dünya evde  bakım ve bakım merkezleri organizasyonu, Avrupa Alzheimer, Ameri Halk Sağlığı , Amerika Alzheimer…

PROFESYONEL KATILIMCILAR

Üretici firmalar, Medikal Şirketler,world travel, skola, dünya termal pazar şirketleri, uluslar arası fuar şirketleri, oteller,alman termal pazarı TEMOS, 3. Yaş dünya pazarı,

KATILIMCI SAYISI:

1500- 2000 kişi

KATILIMCI ÜLKELER

İngiltere, Almanya, Hindistan,Nepal, Asya ülkeleri, Afrika Birliği, Etiyopya, Dünya Halk Sağlığı Federasyonu 150 üye ülke,Hollanda, İsveç, İsviçre, , Danimarka, Türki Cumhuriyetler, Japonya,Kanada, Brezilya, Polonya, Portekiz,Balkan Ülkeleri, Arap Ülkeleri, Amerika, Arabistan

Ülke temsilcileri, üretici şirketler, tedarikçiler, uluslar arası kurum ve kuruluşlar…

Bakım üzerine olan konferans ve fuarımızda görüşmek üzere…

Sevgi ve saygılarımızla

Serpil Keskin
Başkan ve Kurucu

www.sagliklitoplum.org.tr
+90 543 313 58 51

SHARE