Hayat Boyu Bakım Konferans Ve Fuarı

Konferans ve fuarımız, dünyada gittikçe artan yaşlılık ve ülkemizde gittikçe artan yaşlılık ve hastalık hali bakım, Türkiye sorunu olarak yerleşmekte ve çözüm aramaktadır.

Derneğimiz yaşlılık ve hastalık hali( hayat boyu bakım) fuarı ve konferansı kapsamında girişimlerde bulunmuş ve 1. kademesi olan HASTA BAKICI projesi ile Türkiye’de bir ilke imza atmıştır.

Bakım; evde bakım, hizmetleri başta olmak üzere, yaşlı merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde ve hastanede olmak üzere ihtiyaca cevap verecek şekilde proje hazırlanılmıştır.Sağlık hizmetleri konusunda büyük bir role sahip hemşirelerin sayısında yıllara göre artış olsa da bu artışın yeterli olmadığı söylenebilir.

2011 yılında Hekim, diş hekimi, hemşire, sağlık memuru ve ebede bir artış görülmesine rağmen özellikle evde bakım hizmetlerinde önemli bir yere sahip 114.772 hemşire sayısının Türkiye genelinde yetersiz olduğu görülebilir.

2011 yılı incelendiğinde bir hekim başına ortalama 587 hasta, diş hekimine 3505 hasta, hemşireye 592 hasta, sağlık memuruna 667 hasta, ebeye 1425 hasta ve eczacıya ise 2835 hasta düşmektedir. Bu sayıların her ne kadar yıllara göre düşüş gösterdiği görülse de, sağlık personeli başına yüksek olduğu görülmektedir.

Ayrıca 8 milyona yaklaşan yaşlı, 7 milyon olan engelli ve kas hastalıkları, 5 milyon civarında sürekli hastalık hali durumlar söz konusu olduğunda Türkiye’de modern ihtiyaca cevap verecek. BAKIM hizmetlerinin alınması ve sigorta sistemine adapte edilmesi artık ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur.

Bu anlamda başlattığımız proje tüm bu sorunların çözümü için bir başlangıç olacak , 3 yıl içinde sistem Türkiye’de kurulacaktır.

Hazırlık aşaması olan proje ve 200 ülkeden binlerce sağlık profesyonellerinin, akademisyenlerinin, hastane, sigorta şirketleri, gıda firmalarının, medikal firmalarının, kanser, kronik hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, check-up, ağız ve diş bakımı, evde bakım ürünlerinin, hastane ekipmanları gibi yüzlerce ürün ve binlerce katılımcıyı Türkiye’de ve dünyada ağırlayacak ve sektörel bir buluşmanın ilki sağlanacaktır.

• Evde aile bireyleriyle birlikte yaşayan veya kimsesiz, özürlü, yaşlı, felçli, yatağa bağımlı, hayatını başkalarına bağımlı olarak idame ettiren bakıma muhtaç bireylere,
• KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ) vb. solunum sistemi hastalarına,
• Palyatif bakım gereken, enteral-paranteral gereksinimi olan terminal dönem onkoloji hastalarına,
• İleri derecedeki kas hastalarına,
• Fototerapi ihtiyacı olan yeni doğanlara (0–1 aylık) ,
• Nörolojik hastalıkları (ALS (Amyotrofi lateral skleroz), CVA (Cerebrovascular accident) v.b) olan bireylere,
• Hastanede gördüğü tedavi veya ameliyatı sonrasında taburcu edilen ve idame tedavisinin evde sağlanması
gereken hastalara,
• Kaza geçirmiş olup kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinimi duyan hastalara verilir.
• Evde Sağlık Hizmetleri kapsamına alınan hastaların ihtiyaç duyduğu ağız ve diş bakım hastalarına

KATILIMCILAR
Yoğun bakım, Acil tıp, Solunum yolu hastalıkları, Alzheimer , Geriatri hastaları, Klinik beslenme, Diyetetik ve Beslenme, Enfeksiyon hastalıkları, Acil Tıp ve Çocuk Yoğun Bakım, Tıbbi Onkoloji, Palyatif Bakım, Yara Bakımı, Evde bakım hizmetleri, Hastaneler, Yaşlı bakım merkezleri, Çocuk Hematoloji, Kadın hastalıkları, Kalp ve damar hastalıkları, Genel Cerrahi, Als Hastaları, Yara Bakımı ve Yanık Üniteleri, Hastaneler, Klinikler, Üretici firmalar, Medikal Şirketler

KATILIMCI SAYISI
1500- 2000 kişi

KATILIMCI ÜLKELER
İngiltere, Almanya, Hindistan, Nepal, Afrika Birliği, Etiyopya, Dünya Halk Sağlığı Federasyonu 150 üye ülke,Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Türk Cumhuriyetler, Japonya,Kanada, Brezilya, Polonya, Portekiz, Balkan Ülkeleri, Arap Ülkeleri, Amerika…

Ülke temsilcileri, üretici şirketler, tedarikçiler, uluslar arası kurum ve kuruluşlar…

Bakım üzerine olan konferans ve fuarımızda görüşmek üzere…

Sevgi ve saygılarımızla
Serpil Keskin
Başkan ve Kurucu
www.sagliklitoplum.org.tr
0543 313 58 51

SHARE