Crossroads19, Sağlıklı Yaşlanma, Sorun Çözen – Zirve 2019 TÜRKİYE de

Dünyanın sağlığının  sorununu  çözen konferansı için birlikte çalışalım, 

KAPALI TOPLANTI 2019

KESİN TARİH EKİM  2018 TOPLANTISINDAN SONRA İLAN EDİLECEKTİR.

Konu: Sağlıklı Yaşlılık, zorunluluklar ve değişen ihtiyaçlar: karar alıcı konferans ve SAĞLIKLI YAŞLANMA

Hanımefendiler ve Beyefendiler,

Türkiye’nin ve Dünya’nın  Bakım sistemleri ihtiyaçları, yaşlılıkla ilgili sorunlar, bakım sigortası, hastaya bakım hizmeti veren kurumların durumu, akreditife çalışmaları, bakanlıkların ve belediyelerin durumu ve Uluslararası iş birliktelikleri , sağlıklı yaşlılık, yaşlıların korunması, barınması, ihtiyaçları, istismar edilmemesi,…sağlıklı yaşam için sağlık , ekoloji, termal turizm…konularında  ve Diğer ülkelerinin sorunlarının ortak çözülmesi için  2019 de konferans ve zirve , ilk dünya  ilk bakım fuarını yapacağız

Katılım herkese açık olarak   yapılacak olup uluslararası karar alınacak ve bu karar hayata geçirilecektir. Amaç alınan kararların sorunları çözen kararlar olmasıdır.

BU toplantıya kurucu 11 ülke katılacaktır. Toplantı resmi düzeyde olacaktır. Bakanlara ve Başbakan olacak Cumhurbaşkanı olacak değerli yetkililere sesleniyoruz.

Türkiye olarak bu konferanstan çıkacak  olan kararlarla Türkiye’nin şu anda proje kapsamında üzerinde çalıştığımız ULUSAL BAKIM( yaşlılık ve hastalık hali bakım, termal turizm ) olarak destek alacağız,

Bu sebeple katkılarınızı almaktan büyük mutluluk duyarız ,

Konferansımız uluslararası ortak işbirliği çerçevesinde bir karar alıcı bir zirve şeklinde olacaktır.

Konferansın konusu:

Uluslar arası Hastalık ve yaşlılıkla ilgili problemlerin çözülmesi

– Hasta Bakıcı Eğitimleri

– Sağlık Müfettişleri

– Bakıcı Eğitici Eğitimleri

– Bakım Koordinatörü

-Uluslararası 3.yaş turizm ve bunun sürdürülebilir ekonomi faaliyetlerini harekete  geçirilmesi

-Bakım ve bakım sistemlerinin fonlanması,

-Zorunlu Yaşlılık ve Hastalık hali Bakım Sigortası,

-Bakım verenlerin korunması,

-Uzun Dönem Bakım( palyatif bakım)

-Hastaya ve yaşlıya bakan bireylerin eğitimi akredite edilmesi

-Bakım veren şirketlerin akredite edilmesi

-Eğitim sonrası işe yerleştirme

-Uluslararası sağlık, turizm, sağlıklı yaşlanma turizmi…vb  faaliyetlerinin başlatılıp sürdürülmesi

– Bölgesel iş birlikteliklerinin geliştirilmesi,

-Zorunlu  yaşlılık ve  hastalık hali  bakım sigortası

Ortak işbirliği yapmak için ortak kararlar alınacaktır.

Katılım sürdürülebilir eğitim , sağlık- bakım  ve ekonomi işbirliği açılarından  çok önemlidir.

KONFERANSIN GENEL  KURALLARI

Her bir ana Konuşmacıya 15 dakika verilecektir. Bir başkan ve bir başkan yardımcısı ve ekibi sekreteryası olacaktır.

Genel sunumlarla beraber paralel bölümlerde olacaktır.

Her Bir work shop  başkanı kendi oturumunu yönetecektir.

Her bir konuşmacı yapmak istediği konuşma için bölüm sekreterine yazı ile müracaat edecektir. Her bir izin alan konuşmacı 3 dakika ile sınırlı olacaktır.

Konferans son günü alınan ortak kararlar tartışmalar oylanacak ve öncelik sırasına göre çözümlenmesi gereken tüm sosunlar önem sırasına göre çözülmesi için ara toplantılarla sorun ortadan kaldırılmış olacaktır. Bu  bir dahaki yıla kadar devam edecek ve ortak çalışmalar oluşacaktır. Bu çalışmaların merkezi büyük çoğunlukla Türkiye de  olacaktır.

Bu vesile ile konu ile ilgili çalışmaların meslektaşlarınız arasında duyuru yapılması konularında ve destek olmanızı rica ederiz,

Serpil KESKİN
Saygılarımızla,
B. Sağlıklı Toplum Derneği Başkanı

KONFERANS PROGRAMI

… 2019, Perşembe / 13:30 – 19:30

13:30  Açılış Programı

15:00  Sergi, Çay ve Kahve Arası

15:30Genel Bölüm

Sağlıklı Yaşlılık

17:00Birinci Gün Bitimi

19:30 Hoşgeldiniz Kokteyl

…… 2019, Cuma / 09:00 – 19:30

09:00  Genel Bölüm

KAPSAMLI ERİŞİLEBİLİR SAĞLIK VE SOSYAL BAKIM

10:30              Kahve ve Çay Molası

11:00 Çalışmalar  Sağlıklı Yaşlılık      

 

Çalışma 1

Değişen toplumda yaşlının ihtiyaçları

1-Global yaşlılık ve uzun yaşam

2-Yaşlılığın Epidemiyolojisi

3-Yaşlı ihtiyaçları ve hizmetlerinin araştırmaları için metodlar, araçlar ve ölçümler

Çalışma 2

Bakım sağlayıcılar ve bakıcılar

1-Profesyonel bakım sağlayıcıların  eğitimi ve geliştirilmesi için planlama

2-Aile ve gönüllü bakım hizmeti verenler

3-Yaşlılık bakımında sivil toplumların rolü

4-Sosyal bütünleşme , yaşlılarda psikolojik yaklaşımlar ve aile  bağları, terk edilme ve yalnızlık korkusu

5-Finansal yeterlilik ve emekliler için destek

6- Göç ile gelen bakım sorunları ve çözümleri

 

Çalışma 3

Yaşlı bakımının tanıtımı ve sağlık turizmi

1-Yaşlı dostu şehirler

2-Yaşlılar için sağlık tanıtım programları

3-Yaşlı vatandaşların eğitimi, çalışmaları ve işe alınmaları

4-Yaşlılıkta boş zamanların değerlendirilmesi , seyahatler, eğlenceler

6-Yaşlılık ve Medya

7-Sağlık turizminin geliştirilmesi için kaynaklar (Termal su, doğa, güneş ve deniz  ile sağlıklı bakımda korunmasının önemi)

12:30 Öğle Yemeği ve Sergi

13:30 Genel Oturum

TIBBİ YASALAR VE DÜZENLEMELER

15.00:00 Kahve ve Çay Sergi Alanı

15:30 Toplantı  Bölüm

KAPSAMLI, ERİŞİLEBİLİR SAĞLIK VE SOSYAL BAKIM  

Çalışma 1

Yaşlılıkta Kapsamlı Sağlık Bakımları

Hastalık, yaralanma ve düşmelerde koruma

Hastane ve Kurumsal Bakım

Evde sağlık bakımı ve günlük bakım

Zihinsel bozukluklar ve Alzheimerlı hastalıklarda kontrol ve bakım

Devamlı bakım  ve  terminal bakım

Kanserde ulusal bakım

16.30 coffe break

16.40   Çalışma 2

Yaşlı ve erişkinlerin tıbbi bakımlarını planlama ve öneriler ilkeler

Yetişkinlik hastalıklarında ve palyatif bakımında yönetim : semptom yönetimi ve hayatın sonuna kadar bakım

HIW ve AIDS hastalıklarda palyatif bakım

Palyatif bakımda global stratejiler

Palyatif bakımda ağrı kontrolü

Palyatif bakım insan haklarını ilgilendiren bir konudur

Palyatif bakım için ülke hükümetlerinin ulusal planı nedir?

Medya ve halk
İletişim ,klinik liderlik ve yöneticiler
Eczacılar ve ilaç kontrolü
17:40Bitiş
Gala Diner:19.40 boğaz gezisi yapılacaktır.

 …… 2019, CUMARTESİ / 09:00 – 13:00

09:00Genel Oturum

KURUMSAL BAKIMDA DEĞİŞEN YÖNTEMLER

10:00Çay ve Kahve – Sergi Alanı

10:30 Çalışma Bölümleri

TIBBİ YASALAR VE DÜZENLEMELER  

Çalışma 1

Tıbbi yasalar ve düzenleyicileri

Yaşlılık ve hastalık hali bakımda devletin düzenleyici yönleri

Tıbbi ve uzun dönem bakımı için evrensel kapsamı ve sağlık sigortası

Yaşlı bakım programlarında, mevzuat ve finansal yapının düzenlenmesi

Bakım sağlayıcıların ve kurumların,  lisanslarının ve kurallarının kalite kontrolü

Yaşlıların; kırılganlığının, onurlarının ve  yaşlılık haklarının korunması

Çalışma 2

YETİŞKİNLER DE BAKIM SİSTEMİN SİGORTADA YER ALMASI

Sağlık sigorta sistemleri planlaması

Bakanlıkların sorumlulukları

Sivil toplum kuruluşlarının işbirlikleri, tutumları ve sorumlulukları

Finansal planlamalar

Uluslararası yasalar

11:30 Çay ve Kahve – Sergi Alanı

12:00  KURUMSAL BAKIMDA DEĞİŞEN YÖNETİMLER

Çalışma  1

Yaşlı Bakımında Etkin Planlama ve Yönetimi

Uluslararası ve bölgesel işbirliği

Yaşlı bakım programında yeterli finans güvencenin sağlanması

Hükümet, yerel  yönetimler ve sivil toplumlar için ulusal planlamalar

Uzun dönem bakımda performans ve etkililiği  verimini geliştirme

Ev de bakım modelleri

13.00 ÖĞLE YEMEĞİ

 

13.30 KARAR ALICI TOPLANTI

14:00 Konferans da alınan kararların ve bakımda dönüşüm 2020 Bir başka ülkede( ilan edilecektirr)

14.30.00 deklerasyon  bitiş

 

TEILEN