15.3 C
Istanbul
Pazar, Mayıs 19, 2024

Kurumsal

Amacımız
Toplumda sağlıkla ilgili tüm sorunları çözmek, sağlık ve toplumun sorunlarını çözecek projeler hazırlamak, sağlık için hazırlanan projeleri hayata geçirmek, yardım isteyen her türlü hasta ve yakınlarına destek vermek, tüm ihtiyaçlarını karşılamak, savaş , tabi afet de mağdur olmuş kişilere sağlık yardımı yapmak, halk bilinçlendirici konferansları vermek, …vb.amacı ile kurulmuştur.

Misyon
Gelecek nesillerin daha sağlıklı yetişmesi ve toplumun sağlık  kalitesinin yükseltilmesi, koruyucu sağlık hizmetleri ile kaliteli bir toplumun oluşturulması ve sağlık hizmetlerinin en üst seviyede kullanılması.

Vizyon
Türk toplumunun ve bize ihtiyaç duyan tüm toplulukların sağlığını çağın gerektirdiği en üst seviyeye çıkarmak, korumak ve kollamaktır.

Derneğin Adı ve Merkezi: Yaşlı ve Hasta Bakıcılar Derneği     İstanbul

Madde 1

 •  Şube açılabilir.
 • DERNEĞİN AMACI

 

 1. Madde 4. – Toplumda yaşlının ve hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını yapabilen, fizyoterapi ve meşguliyet terapisi yapabilen, hasta odası düzenleyebilen, yatak içi ve dışı egzersizler yaptırabilen, hastayı rahatlatabilen, hastayı yataktan kaldırabilen, hastaya ilaç verebilen, özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk yardım uygulayabilen, tüm yaşlı ve çocuk hasta ve yetişkin olarak bakabilen Yaşlı hasta ve hasta bakıcısı yetiştirmektir.
 2. Toplumda sağlıkla ilgili tüm sorunları çözmek, sağlık ve toplumun sorunlarını çözecek projeler hazırlamak, sağlık için hazırlanan projeleri hayata geçirmek, yardım isteyen her türlü hasta ve yakınlarına destek vermek, tüm ihtiyaçlarını karşılamak,savaş , tabi afet de mağdur olmuş kişilere sağlık yardımı yapmak, halkı bilgilendiren ve her türlü hastalıklardan koruyan koruyucu sağlık hizmeti vermek ve halk bilinçlendirici konferanslar vermek, bakıcı ve bakıcı olmak isteyenlere kurslar vermek, eğitmek,hasta bakıcılar sürekli tıp ve sağlık eğitimi almak zorunda oldukları için eğitim merkezimizde yetkili uzmanlar vasıtası ile çalışmalar yapılacağından konu sağlık personeli yetiştirmek olduğundan sürekli tıp eğitimi vermek, uluslar arası bakıcı yetiştirmek için uluslar arası dialoglarda bulunmak, ulusal veya uluslararası tüm sağlık sorunları ile ilgili kongre düzenlemek, seminer, sempozyum yapmak, hasta bakı personel ihtiyacını karşılayacak çalışmalar yapmak
 3. Sağlık açısından mağdur olmuş tüm vatandaşların, hayır sever vatandaşlar vasıtası ile yardımcı olmak, sağlık desteği vermek, sağlık yönünden zorda kalan vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacı ile bağış toplamak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak Gerektiğinde felaketzedelerin ilaç ve tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılamak, yurt içinde tedavisi yapılamayan vatandaşların tedavisini ücretsiz üstlenmek ve yardımcı olmak,
 4. Kimsesiz çocukların tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılamak,gerekirse diğer sivil toplum dernek ve örgütleri ile de bağlantı kurarak iş kurmalarına yardımcı olmak ve destek vermek ve takip etmek,
 5. Bakıcı yetiştirmek ve topluma faydalı olmak için bakıcı okulları açmak, bakanlıklarla işbirliği çerçevesinde ulusal sağlık sorunları çözmek için projeler hazırlamak ve işbirliği yapmak,
 6. Dernek tüm bu çalışmalar için gayrimenkul edinebilir, bina ve tesisler inşa ettirebilir., Milli Eğitim Bakanlığından onaylı ve ilgili bakanlık izni ile yaşlı hasta ve hasta bakıcı okulları açabilir, Okullarda eğitimler yapabilir, tüm sağlıkla ilgili bilimsel araştırmalara destek verebilir. Ayrıca sığınak, barınak yerleri, misafirhane , pansiyonlar ve dinlenme amaçlı tesisler, spor tesisleri kurar ve işletir.Her türlü laboratuvar kurar ve işletir.
 7. Dernek, sağlık yönünden mağdur olmuş ve gelecekte toplumun mağdur olacağını tespit eden ve sağlık yönünden toplumun tamamını korumak amacı ile topluca gösteriler, yürüyüşler, kongreler, halk konserleri yapabilir.Spor organizasyonları, eğlence organizasyonları düzenleyebilir, müzayedeler tertipler, anma geceleri düzenleyebilirler, ve toplumu tehlikeli hastalıklardan korumak amacı ile tv , gazete ve radyolarda sesli ve görüntülü yayın yapabilir,
 8. Dernek malvarlığını geliştirmek amacı ile her türlü ticari, sınai, kültürel çalışmalarda bulunabilir, yarışmalar, çekilişler, yardımlaşma toplantıları organize eder. İşletme kurar, kurulu bulunanları satın alır veya ortak olur.
 9. Dernek kanunlar dahilinde gerekli izinleri aldığı taktirde yurt içinde veya yurt dışında amaçları ile faaliyet gösteren dernek, teşkilat vb. kurumlarla veya kuruluşlarla gerektiğinde destek alır veya destek verir.
 10. İlgili mevzuat dahilinde gerekli müsaadeler alınarak her seviyeden eğitim veren öğrenciler ve vatandaşla için kurs, kütüphane, geliştirme ve dökümantasyon merkezleri açar, sosyal , aş evleri, çocuk yuvaları,kültürel ve spor tesisleri açar,

Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, sağlık alanda faaliyet gösterir.