Ulusal Bakım Projesi kapsamında hasta bakıcı eğitimi, hasta bakıcı eğitici eğitimi ve hasta bakım verenlere akredite geliyor!

video

B. Sağlıklı Toplum Derneği, Sağlıklı toplum Derneği, Yaşlı ve hasta bakıcılar derneği olarak ULUSAL BAKIM projemiz kapsamında  aşağıdaki çalışmalar başlamıştır.

1- uluslar arası yeterliliğe bağlı ve meslek olacak hasta bakıcı eğitimleri,standardı ve  akreditesi

2-Evde bakım, huzur evlerinde bakım, yaşlı bakım evlerinde bakım, palyatif bakım olmak üzere tüm kurum ve bakım veren , sağlayan tüm kurumlar akredite edilecektir. Derneğimiz bu konuda çalışma yapan tek kurumdur.

3- 3 milyona iş garantisi olacak olan çalışmamızı (7 mart 2017 de ilan etmiştik, bu konuda 6 Haziran 2017 de Başbakan Binali yıldırım beyinde bahsettiği üzere derneğimize ait olan bu sayı ve iş ve istihdam çalışması kendi ağzından da teyit edilmiş olduğunu hem büyük şaşkınlıkla hem sevinerek izledik kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Randevularımıza cevap verilmesi konusunda kendilerini ziyaret edeceğiz,) iş ve istihdam takip ve kontrol çalışmaları başlayacak olup Avrupa Birliği süreçlerinde olan derneğimiz ve projemiz uluslar arası kurumlardan da destek alarak çalışmalarını yürütmektedir. Bu konuda tek yetkili sağlıklı toplum ve yaşlı ve hasta bakıcılar dernekleridir.

4- Projemizin birinci ayağı olan bu çalışma ile ilgili olarak devletimizin resmi ve sorumlu kurumlarımızı daha öncede yaptığımız gibi ziyaret ederek ulusal bakım projemizin her bir safhasına destek verilmesini , Türkiye de bu kapsamda tek olarak çalıştığımızı taklit etmeye çalışan tüm kişi kurum ve grupların başarısız olduğunu buradan belirterek Türkiye’nin tek ve ilk olacak olan adı derneğimize ait olan projenin birlikte yürütülmesi konularında  desteklerimizi tekrar yineleyeceğiz,

5- Temmuzda yapılacak olan birleşmiş millet toplantısında projemizi ilan edeceğiz ve birleşmiş milletler de yaşlılık ve bakım ve hasta bakım hakları üzerine söz alıp karşılıklı destek bilgilendirme  yapacağız .

6-Zorunlu yaşlılık ve hastalık hali bakım sigortası yasa tasarısı hazırlığı bitti,

Bu yasa tüm bakım hizmetlerini, fonlanmasını, kimin ne yapıp yapamayacağını, sorumlularını,  kontrol edilme şartlarını, hasta bakıcı, hasta bakıcı eğiticisi, sağlık müfettişlerini, bakım koordinatörlerini tanımlayan yasa tasarısı teklifimizdir.

Bu yasa tasarısı Türkiye cumhuriyeti vatandaşını evde , huzur evinde, yaşlı bakım merkezlerinde, termal sağlık merkezlerinde, fizik tedavi gerektiren merkezlerde, ağır hastalık süreçlerinde, kısa dönem bakım gerektiren süreçlerde,  bakımı veren kurum , kişi ve bakım alan kişi dahil olmak üzere belirli sorumlulukları sınırlayan, dağıtan, toplayan, tüm ödemeleri takip eden, suiistimalleri ortadan kaldıran, suiistimal edenleri ağır ceza ile cezalandıran, hastaya bakacak veya bakımı alacak kişinin eğitim şartlarını belirleyen, sigorta sistemi içinde fonlanan, fonun kendi içinde kullanılmasını sağlayan uluslar arası kriterlere denk bir zorunlu bakım sigortası yasa tasarısı teklifidir.

Böylelikle Türkiye ve 80 milyon hastalandığında ecnebi veya kim olduğu belli olmayan bir takım şirketler tarafından değil veya hamili yakınımdır yaklaşımla devlet kademesinde hatırı binaen tüm işleri ortadan kaldıracak olan bir yasa tasarısı teklidir.

Bu yasa tasarısı teklifi ile artık Türkiye de kim kime nasıl bakacak kim bakacak hastalık durumunda neler olacak tartışmasını ortadan kaldıran net, tek yapıdır.

7- Bu yasa tasarısı ile gerek açılacak olan palyatif bakım , evde bakım yerleri, şirketleri dahil olmak üzere uluslar arası standartları dahi belirleyen sınır getiren kontrol ve denetimleri bağımsız kurum olacak olan kurum tarafından yapılacak bir çalışmadır. Yasa tasarısı kime kim ne ödeyecek bunu belirleyen , iş paylaşımlarını yapan ve yönetmeliklerle  sorumlulukları dağıtacak olan tek yapıdır.

8- Tüm akredite proje çalışması başlamıştır.

9- Zorunlu yaşlılık ve hastalık hali bakım sigortası ücretsiz bakacak olan tek yapıdır.

10- Bakım sigortası sağlıklı yaşlılık turizm kapısını açan tek yapıdır.Bu kanun olmadan dünyanı hiçbir ülkesinde hiç kimseyi Türkiye ye getiremez , Türkiye kontrolünde çalıştıramaz,yatırımcıya destek sağlayamaz velhasıl kalıcı hiçbir çalışma yapılması mümkün değildir.

11- Yasalara ve  uluslar arası geçerli teamüllere uygun olmadığı süre içinde bir şey yapma durumunu asla olamaz,

12- Bu konuda destek vermek isteyen herkese kapımıza açıktır.

13- 21-23 Eylül 2017 de her ne kadar konferansımızın yapılmaması için yoğun çaba sarf edilse de  2018 e öncü konferans yapacağız, bu konferans olmak isteyen herkesi bekleriz,

Bu konferans bu konuda ciddi olduğunu düşündüğümüz herkese açıktır. Bu yıl ki çalışma Türkiye içinde  toparlanacak kendisini bu konuda yeterli gören herkese açıktır. 2018de uluslar arası yapı ile toplanılıp ileriye dönük hedefler konulup komisyonlar oluşturulup planlamalar yapılacaktır. Bu komisyon dışında  kendi kendine yapılan çalışmalar dikkate alınmayacaktır.

Milletimize hayırlı ve  uğurlu olsun

TEILEN