Ulusal Bakımın Güneydoğu Pilot İllerimizden Biri Mardin Toplantıları ve Plan, Programın Nasıl Uygulanacağına Dair Çalışmaların Ön Hazırlıkları İçin Toplantılar Yapıldı

Ulusal Bakımın Güneydoğu Pilot İllerimizden Biri Mardin Toplantıları ve Plan, Programın Nasıl Uygulanacağına Dair Çalışmaların Ön Hazırlıkları İçin Toplantılar Yapıldı

Dika ve kamu olmak üzere sağlık, sosyal, belediye, eğitim ve bir çok kamu kurum ve kuruluşları ile toplanıldı ve bir çalışma grubu kuruldu.Bu grup sağlıklı şehirler kapsamında çevre sağlığı, hasta bakımı, bakım entegre çalışma proje grubu olmak üzere yaşanabilecek bir şehir ve ulusal bakımında içinde olacağı bir yapı için çalışmalar başlatıldı.Projenin birinci ayağı olacak olan yaşlı ve hasta bakıcı projesi tanıtıldı ve çalışmalar başlanıldı.

TEILEN