3 milyon hasta bakıcı ve sağlık müfettişi yetiştirilecektir.

TEILEN