7 Mart Avrupayı Güçlendirme toplantısında Mr.Jo Leinen ile başkanımız

Avrupa Toplantısında kongre yerine kadar yürüyerek beraber gelen başkanımız ve  delege ile Türkiye projesi ve gelişimi ile konuşuldu.

Kongrede de Türkiye’den bahseden Jo Leinen , güçlü Avrupa Güçlü Türkiye vurgusunu yaptı. Başkanımızın varlığı Türkiye’yi tek başına  temsil dahi etse Türkiye’yi yalnız bırakmadı. Toplantıda Türkiye’nin ağırlığını hissettirdi.

Mayıs toplantısında gelecek olan Jo leinen ve diğer değerli delegelerle  Avrupa Birliği ve Türkiye arası yürütülecek olan ortak bölgesel kalkınma ve gelişme projesi kapsamında detay toplantı yapılacaktır.

Bir çok komisyon ve değerli delegelerin geleceği toplantıda önemli kararlar alacağız ve hayata geçireceğiz,

sağlıklı toplum derneği başkanlığı

TEILEN