AB. Uyum Politikası için daha iyi iletişim,Avrupa Parlamentosu 04 06.2019 Bölgesel Komisyon Toplantısı

Uyum politikası, ekonomik, sosyal ve bölgesel uyumun AB Antlaşması hedefine ulaşmak için başlıca Avrupa yatırım politikasıdır. Bu anlamda Uyum politikası projelerinin daha iyi iletilmesi, vatandaşların AB algılarını da etkileyebileceği ve AB’nin insanların günlük yaşamları üzerindeki olumlu etkileri konusunda farkındalık yaratabileceği için çok önemlidir.

Uyum politikası hakkında iletişim de paylaşılan bir sorumluluktur. Ortaklık ve çok düzeyli yönetişim ilkesine saygı çerçevesinde, yerel ve bölgesel yetkililer uyum politikasının uygulanmasında ve bu politika tarafından finanse edilen projelerin görünürlüğünün sağlanmasında temel bir rol oynamalıdır. Sadece Avrupa kurumları bu zorluğun arkasındaki itici güç olamaz.

Gelecekteki programlama döneminin 2021-2027 hazırlık süreci, 2020 sonrası Ortak Hüküm Yönetmeliği’nin önerisi kapsamında iletişim ile ilgili yeni hükümleri tartışmak için büyük bir fırsat sunmaktadır. ESI Fonlarının görünürlüğünün arttırılması, Avrupa Birliği ile ilgili algıların iyileştirilmesine ve vatandaşların Avrupa Birliği’ne olan güveninin yeniden kazanılmasına katkıda bulunabilir.

Bu iletişim paydaş danışma toplantısı, AB ortak tarafından finanse edilen projelerin sonuçlarının doğrudan iletilmesine katılan farklı aktörlerin (medya şirketleri, iletişim kampanyası yöneticileri, sosyal medya yöneticileri, kamu medya ilişkileri vb.) Görüşlerini sunma fırsatı sağlayacaktır. Sayın Adrian Ovidiu Teban (EPP / RO) liderliğindeki “Uyum İçin Daha İyi İletişim Politikası” Görüşünün hazırlanmasına aktif olarak katılmak.

Bu toplantı aynı zamanda 2020’nin ötesinde güçlü, etkili ve daha görünür bir uyum politikası için #CohesionAlliance’ı teşvik eden Avrupa Bölgeler Komitesi’nin faaliyetlerinin bir parçasını oluşturmaktadır.

TEILEN