Ulusal Bakım Projesi Başlıyor; 15 Milyon Hasta Bakıcı, Hasta Bakıcı Eğiticisi ve Sağlık Müfettişleri Yetiştirilecektir. Zorunlu Yaşlılık ve Hastalık Hali Bakım Sigortası,3. yaş sağlık, sağlık termal turizm , Ekoloji Turizmi, Palyatif Bakım Üniteleri, Evde bakım ve Avrupa Akreditifi Ocak Başvuruları başlamıştır. 24 Marta 2020 ‘ye kadar .. de sahalarda,

video

hasta bakıcı  ve hasta bakıcı eğitici için lütfen duyurular kısmından baş vuru yapınız,

formlar güncellenmektedir.

bilgi için bilgi@sagliklitoplum.org.tr  den başvuru için bilgi alabilirsiniz,

Değerli Dostlar

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Doç. Dr. Kemal BİÇERLİ ile Sağlıklı Toplum Derneği Başkanı ve Kurucu Serpil KESKİN arasında Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan uluslararası standartlarda, akredite edilecek olan YAŞLI HASTA VE HASTA BAKICI(YAŞLI VE HASTA BAKICI ) yetiştirme eğitim projesi imzalanmış olup, Ekim 2013 tarihinde İstanbul Pilot il olarak hazırlıklara başlanılmıştır. Planlanan ilçe ve okullarda başlanılmak üzere hazırlıklara başlanılmış olup Ekim 2014, 30 Haziran 2015 eğitimler kayıtlar  ve kayıt için çalışmalar başlatılmıştır. Bu yıl ki eğitim pilot olacak olup; uluslar arası geçerlilik, akredite, uluslar arası meslek standarttı…vb. konulara uygun olacak ve net bir yapıyı ortaya koyacaktır. 2016-2017 Eğitim – Öğretim dönemi içinde 6 ilde daha çalışmalar başlatılacak olup 5 yıl içinde Türkiye’de yaygın hale getirilecektir.

Ön pilot eğitimler  1 Haziran 2015 de Bayrampaşa İlçesinde Tuna Mesleki ve Teknik Lisesinde Başlatılmış ve başarı ile seminer çalışması yapılmıştır.

26 Nisan 2015 de, hasta bakıcı uyum ve algı testleri yapılmıştır.

Eğitim ücretsiz olup, Lise sonrası, lisansız eğitimdir. Eğitim sonrası 3 basamaklı kurs belgesi, yeterlilik belgesi, uluslararası akredite, Mesleki Yeterlilik olmak kaydı ile çeşitli belgeler verilecek olup, tüm eğitim uluslararası standartlarda olup sürekli kontrol edilecektir.

5 yılda bir akredite belgeleri yenilenmek kaydı ile sınava tabi olacaktır. Amacımız yaşlı ve hasta bakıcı ihtiyacımızı en üst seviyede AB eğitim kriterlerine , çağdaş yapıya uygun, güvenilir bir hizmet olmasını sağlayarak , doktor- hemşire, hasta bakıcı ekip işbirliği ast üst hiyerarşik kurallara uygun bir çağdaş bakım hizmetini ülkemiz vatandaşlarına sunmaktır. Bu çalışma ile evde bakım hizmeti, kamu ve özel hastanelerde, huzur evlerinde, çocuk esirgeme kurumlarında, yaşlı bakım evlerinde ve tüm engelli, otizm …olmak kaydı işe tüm ihtiyaç duyulan her yerde ihtiyaca cevap verecektir.

Ocak 2020 tarihinde  itibaren başta Istanbul olmak üzere proje kapsamında adım adım pilot 6 ilde , Istanbul, Bursa, Ceylanpınar( ŞanlıUrfa),Izmir, Trabzon’da başlayacak olan ana pilot çalışmamız 2 yıl içinde tüm akrediteleri alacak ve dünya ile eş değer olacaktır.
3  milyon hasta bakıcı  olacak olup  ve  lise sonrası, ön lisan ve lisan düzeyinde yüksek okul ve üniversite mezunlarına da eğitici eğitimi, bakım koordinatörü ve sağlık bakım müfettişi olma imkanı getirilecektir. Hazırlanılmış olan Bakım sigortası ile tüm bu çalışmalar fonlanıp hayata geçecektir.

Bu büyük projeye sahip çıkan milli eğitim bakanlığı hayat boyu öğrenme eski genel müdürü Doç Dr. Kemal BİÇER’e, diğer tüm destekleyen projelerden daire başkanları, genel müdürlere, müsteşarlara , Bayrampaşa Belediyesine( 2013- 2014) sorumlu  yetkililere teşekkür ederiz,

Programdan sorumlu tüm şef ve tüm çalışanlarına şükranlarımızı milletimiz önünde sunmaktan büyük onur duyarız,

Halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz,
Sağlıklı Toplum Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı

TEILEN