Avrupa Parlamentosu Bölgesel Komisyon ;AB KOBİ Politikaları ve yeni zorunluluklara bakış açısı 26 Mart 2019 Toplantımız Brüksel

Bu toplantıda  KOBİ politikalarının yeni AB siyasi döngüsünde, mevcut ve ortaya çıkan zorlukları ve ayrıca artan küreselleşme, dijitalleşme, yeni sanayi devrimi, işin değişen doğası, demografik değişim gibi mega eğilimleri hesaba katarak nasıl uygun hale getirileceğini inceleyecek. dairesel ekonomi ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş. Yönleri ele alındı,

Sayın Başkanımız Serpil KESKİN, üzerinde çalıştığımız Silver Ekonomi olan yaşlılık bakım politikaları sosyal sağlık bakım ve sağlıklı yaşam ve bunu etkileyen çevre, modern çağın getirdiği teknoloji alanları ve kullanımı, insan yaşamını kolaylaştıracak her türlü etki yeni evrenselleştirmeyi yaratacağını , hayatın akışına uygun ve daha sağlıklı ve sağlam insan için politikalar ve iş birliği oluşturmanın en doğru yol olacağını ifade ettiler.

Akılı insanlar ekonomik faaliyetleri hayata geçirirken toplumu korur çünkü maliyet hesabında akılcı yatırımlar koruyarak olur ve koruma ancak zengin, akıllı ve zeki  toplumların işidir.

Bu sebeple ucuz maliyet hesapları değil kişi başı yüksek maliyet fakat toplumun geneli düşünüldüğünde aslında düşük bir maliyetle geri bildirim almanın en kolay yol olacağını çünkü korumanın tedavi etmek veya yeniden düzenlemekten daha ucuz olduğunu belirtmiştir.Bu sebeple sağlıklı yaşam ekonomi faaliyet alanın yeni aktörü olacağını ve sağlıklı toplum olarak üzerinde sağlıklı yaşam ve insana yatırımın yakın gelecek de ciddi bir ekonomik geri dönüşün getireceğini, yaşlanan Avrupalının bu konuda ciddi hazırlık yapmak zorunda olduğunu belirtmiştir.

Bu sebeple yatırımların sosyal yapıya uygun sosyal yatırımlar konusunda ivme kazanacağını ve ekonomik faaliyetlerin artık bu konu üzeriden döneceğini ve dernek olarak ekonomik iş birliğini bu konularda yoğunlaştırdıklarını belirtmiştir.

Türkiye olarak çok ortaklı iş birlikleri 2020 yılında yaparak bu konuda ciddi bir çıkış yapılacağını toplantılarda gündeme getirmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanlığı Sekrateryası

TEILEN