Hasta bakım, bakım sigortası güvencesi içerisine giriyor.

TEILEN