Proje kapsamında, ulusal bakım projesi içinde birinci pilot çalışması Hasta Bakıcı eğitimleri başlıyor

Sağlıklı Toplum ve Büyük sağlıklı Toplum ve yaşlı hasta bakıcılar derneklerimizin başkanlığında başlayan ulusal bakım projemizin 1. pilot arge çalışması olan HASTA BAKICI eğitimleri  eğitimleri içn iller bazında ön hazırlıklar son aşamasına gelmiş olup, kurslar tek tek doğunun en doğusundan başlayarak batıya doğrı gelecektir.

Çok yakında eğitim görsellerini sunacağız,

Bu eğitim ile uluslar arası Türkiye akreditesi verilecek olup , meslek standardı çıkarılacak ve Türkiye Tüm dünyada saygın ve tanınır bir bakım hizmetini varlığı Avrupa Birliğine uyumlu bir yapı ile hizmet vermeye başlayacaktır.

Ön hazırlıkların yapıldığı ve başvuruların kabul edildiği projenin birin pilot çalışmasında,

1- hasta bakıcı, 2- eğitimci,3- bakım koordinatörü,4-sağlık müfettişi olarak 4 mslek oluşmuştur. Bu meslek grupları zorunlu yaşlılık ve hastalık hali bakım kanununda tanımlanmış olupr arge sürecinde uluslar arası ve ulusal tam  bağımsız akademik ve profesyonel kurullarımızdan  gelecek proje saha çalışmasına bağlı olarak tanımlamalar yapılacak ve belgelenecektir.

Ayrıca bu çağdaş yapı kaliteli  hizmeti ortaya çıkaracak olup ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan Türk ve Türkiyede yaşan vatandaşlarımıza sadece açık olacaktır.

Hasta bakıcılık tesadüfen yapılan bir iş değil, uluslar arası çağdaş eğitimi almış , en az lise mezunu olan, iyi derecede ing,ilzce konuşan , insan psikolojisini bilen, hukuk ve yönetim bilgisine sahip , TÜM SAĞLIK VE BAKIM HİZMETİNE ÇOK iyi bilen, Doktor ve hemşire  arasında bakım hizmetini yapacak tek kişi olma özelliği ile tedvai sürecini kısaltacak, acıları dindirecek, yaşlı ve hastalarımıza bakacak profesyoneller devreye gşrecek olup büyük bir titizlilikle yetiştirileceklerdir.

Biz dernek olarak hiçbir işi oldu bittiye getirmeyen küçük fakat  yaptığmız işle seçkin bir grubuz.Bu sebeple bilime ve tecrübeye, denemiş doğrularla yola çıkarak en iyi bakım sistemini Türkiyeye getirmek üzere 7 yıldır çalışmalarımızı sürdürmekteyiz,

Bu projede 3 milyon kişiye iş ve istihdam kapıları açılacak olup tüm çalışmalar kontrol altında olacaktır. Suistimaller olmasın diye bakım koordinatörleri ve sağlık müfettişleri ile çalışmalar evde bakım, kurumsal bakım, kontrol edilecek olup bağımsız kurul hiçbir hatayı görmezden gelmeyecektir.

Bu proje 3. yaş turizminide başlatacak olan projemizde başlangıç olark 150 milyar doları Türkşyey getirecek iktisadi kalkınmayı yapacak projelerede  başlanacaktır.

Bakım sigortası ile tüm yapılan projeler ve hizmetler fonlanacak olup Vatandaşlarımız bakım için para ödemeyecek olup sosyal devlet ilkesi olan sağlıkta bakım hizmeti  en çağdaş medeni milletlerde olduğu gibi olacaktır.

Yaşlandığımızda ve hasta olduğumuzda hastaneden başlayarak eve kadar takip edecektir.

Ulusal Bakım Sağlıkta yeniden yapılandırılmayı meyana getirecektir. Tüm sağlık personellerinin eğitilmesi, sosyal güvenlikle ilgili ilgili zorunlu  hastalık ve yaşlılık hali bakım kanunu ile  entegre çalışması için bazı zorunlu değişikliklerin yapılması da gerekecektir.

Hazırlanılan zorunlu yaşlılık ve hastalık hali bakım kanunu ilgili mevzuatların çalışmasını kolaylaştıracak alt eklemelelerle halk en üst düzeyde yararlanacaktır.

Kanser hastalarına, evde bakılması gerekn yaşlılara, alzheimer hastalarına, kroner kalp ve kronik göğüs hastalıklarına..vb hastalarına büyük bir hizmet edecek olup, hastanın hastalık dönemi daga sağlıklı ve tedavisi daha huzurlu ve mutlu yapılacaktır. Tedavi süreleri kıslacak ve bştecektir. Buda tedavi hizmeti süresinin kısalmasından dolayı masraflar 5 kat azalacaktır.

Buda devletin hazinesinden katrlyonlara varan para çıkışı olmayacaktır. Miletimiz ve devletimiz gereksiz borçlandıdılmayacaktır. Ülkemiz hastalıklı bir ülke değil, yaşlısına bakan hastlıkları ortadan kaldıran yaşanabilen sağlıklı bir ülke olacaktır.

Ulusal Bakım İşte budur.

Saygılarımızla,

TEILEN