SAĞLIK- SOSYAL KALKINMA( 2010-2020) Devam….

Ulusal bakım ve entegre projelerle en az 15 milyon iş ve istihdam imkanı ile Sağlık Termal Turizm( 3. yaş, sağlıklı yaşam)

Değerli Türk Milleti ve Büyük Millet,

2010 da başlattığımız sadece hasta bakım, yaşlı bakım projemizde,

1- hasta bakıcı için: en az lise mezunu 18 yaş sonrası- 40 yaş, 15 milyon iş imkan,  kaliteli hasta bakıcı  eğitimi , Avrupa birliği akreditesi( Dünyada ilk defa bakım verenler akretide edilecek, Avrupa Birliğine teklif sunam aşamasındayız ve 8 ülke ile çalışmaları başlattık)

2- Hasta bakıcı eğitimcisi: 3 milyon eğiticiye ihtiyacımız var: 2 ve 4 yıllık sağlık bilimlerinden mezun olmuş ve sağlık bilimlerine yakın 4 yıllık eğitim fakülteleri bitirmiş   ve verilecek eğitimle akretideli eğitici eğitimleri verilerek kaliteli kontrollü eğitim verilecek

3- Bakım Koordinatörü: Tüm bu çalışmaların ve programların kontrolünü sağlayacak olan kişiler en az  2 yıllık okul mezunu olmaları yeterli Tüm dosyalama, program takip kontrolü, işe yerleştirmede dosyalama..vb işlemleri yapacak olan konunun uzmanları

4- Sağlık Bakım Müfettişleri: Tüm bakım ve hasta bakım sistemini kontrol edecek olan 4 yıllık sağlık bilimlerinden veya yönetim bilimlerinden mezun olan kişilerden oluşacak ve sertifika eğitimi ile akretide edilecek olan bir meslek oluşturmaktayız,

Bu çalışmaların tüm alt yapıları hazır ve 7 bölgede  pilot çalışmaları başlatmak istedik.

Mardin , İstanbul, İzmir, Ankara, Şırnak, Trabzon olmak üzere pilot çalışmaya başlamak istedik. Ne engel ne engel,  akla hayale gelmeyen engellemeler, bazı kişilerin rantı kesiliyor diye kıyamet koptu.

Biz bu çalışmalara devam ediyoruz.olacağız,

Bu arada bakım sigortası ve kanun tasarısı ile uluslararasında geçerli tek çalışma olarak3. YAŞ , SAĞLIK, TERMAL TURİZMİ DE canlandıracaktır.

Burada acentaların, otellerin  turizme hizmet veren kurumların yeniden yapılanması lazım, ne olduğu bilinmeyen fiyatlar , vahşi  tuhaf  bir durum son yıllarda ortaya çıkan tuhaf bir yapı Türk Turizmini yok eden rant kafaları, bu tuhaf, ilkel yapıdan ancak Türkiyeyi batıran bir turizmci çıkar..Bu sebeple bu çalışmalarımızın kontrol altına alarak turizm  hizmetinde, otel hizmetinde, sağlık turizm kalite akretidesi getiriyoruz. Bu konuda Türkiyeden en az 20 den fazla otel seçilecektir. Bu otel ve bölgelerde doğudan batıdan kuzeyden güneye olmak üzere pilot çalışmalarla başlayacağız,

. 500 MİLYAR EU ‘ı getirecek olan Derneğimiz akıllı entegre sağlık, bakım, termal turizm, medikal turizm çalışmalarıdır. Adı ULUSAL BAKIM dır.

Biz komisyonlarımızla , ekiplerimizle bu çalışmayı yürütüyoruz.

Bu çalışma gerek sağlık bakım , gerekse sağlık termal, medikal turize sağlıklı yaşama adım atacağız hemde sağlık sisteminde dev bir reform yapacağız ayrıca sadece hasta bakıcılık da 15 milyona iş imkanı sağlayan derneğimiz Toplam Turizm ve diğer alanları da kattığımızda ciddi bir hesaplama ile milyonlarca iş ve istihdam ve yatırım ve ilk uygulamalarla da hayata geçireceğiz ve devam edecek olan çalışmaları da kontrol ederek destek vereceğiz, bu imkanı  da ortaya çıkarmış bulunmaktayız.

Ayrıca sağlıklı yaşam;  sağlıklı çevre ve sağlıklı gıdayı da tetikleyen bir çalışma ağından çok yakın zamanda iktisadi kalkınma , ulusal kalkınma  plan ve programlarımız için 2. dünya kongresi yapacağız,

Bu projeler birbiri ile uyumlu ve destekleyen bir yapı içinde aynı anda paralel başlayan çalışmalardır.

Bu büyük oluşuma seyirci kalmayın,  destek olun?

Büyük Sağlıklı Toplum Derneği
Yaşlı ev Hasta Bakıcılar Derneği

 

 

TEILEN