Sağlıklı Toplum Ceylanpınar’da

Uluslararası yaşlı ve hasta bakımı projesi için Sağlıklı Toplum Derneği Kurucu Başkanımız Ceylanpınar belediyesi başkanlığının yetkisi ve izni ile belediye yetkilileri ve hasta bakıcı Halil TABA ile.

Uluslararası yaşlı ve hasta bakımı projesi kapsamında ulusal standardımızı Avrupa Birliğine uygun ve Türkiye Yapısında çalışacak modern hasta bakıcı adaylarımızın tam ve eksiksiz olabilmesi için ulusal farklılığı ortadan kaldırmamız ve Türkiye’nin her yerinde aynı standardında çalışacak HASTA BAKICI özellikleri belirleyip tek bir yapı olabilmesi için bölgesel farklılıkları ortadan kaldıracak Türkiye standardında hasta bakıcı( hastaya evde, hastanede, yaşlı merkezlerinde, ihtiyaç duyulan her yerde hastalık hali bakımda bakacak hasta bakıcı ve bakım modelini çıkarmış olacağız.)

Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye, İç Anadolu olmak kaydı ile tek bir standardı ortaya çıkarmak için çalışmalarımızı Şanlıurfa, Gaziantep, Şanlıurfa Ceylanpınar’da da başlatmak için Ceylanpınar’daydık.

 

 

TEILEN