Sayın Başkanımız Çek Cumhuriyetinde dünya bakım toplantısına ana konuşmacı olarak katıldı.

29 – 31 Mayıs 2017 de Uluslar arası toplantıda söz alan sayın başkanımız Serpil Keskin, Türkiye ulusal bakımı başlatarak dünyaya kendi ülkesindeki sorunları çözmekle kalmayıp uluslar arası platformlara da çözüm önerileri sunacak bir yapı içinde olduklarını ve B. Sağlıklı Toplum Derneği ve Yaşlı ve Hasta Bakıcılar Derneği olarak yaşlanan dünyaya çözüm üreteceklerini belirtti, Konu ile ilgili Hollanda, Polonya, Almanya…vb ülkelerle görüşme yaptı, onların sivil toplumları ile projeler üstüne konuşuldu.

Verilen resepsiyonda nasıl işbirliği içinde olunur nasıl ekonomide etkin olunur ortak büyük uluslar arası platformları kuma konusunda teklifimizi sunduk. Konu ile ilgili olarak yakın zamanda Türkiye’de bir toplantı yapılıp etkin proje olarak hayata 3. yaş turizmini için çalışmaları başlatacağız,

Proje hazır!

Projemizi yakın zamanda toplantılardan hemen sonra basın yolu ile açıklanacaktır.

Resimlerde sayın başkanımız, akşam resepsiyonunda Çek Cumhuriyeti yaşlı evde uzun dönem bakım derneği başkanı, Hollanda yaşlı evde bakım derneği başkanı, Hırvatistan bakım yönetimi derneği başkanı, Hollanda özel evde bakım evi yöneticisi olmak üzere objektiflere poz verildi gelecek için iyi bir işbirliği, kararlı adımlarla atıldı.

Bu proje 3. yaş ve gümüş ekonomi faaliyetleri için 1. adım olduğunu belirtti, 150 milyarı Türkiye’ye yatırımlarla getireceğiz bu dev bir oluşum , bununla ilgili şirket ve kurumları dikkatli seçerek, kurumların akredite almaları ile ilgilide bir proje daha hayata geçecektir. dedi, bu özenle hazırlanmış ve Türkiye’nin ve dünyanın kazanması ve benzer sorunlarımızı çözmek için yapılan çalışmanın sağlıklı yürütülebilmesi ve sadece çok para kazanmak isteyen değil yüksek vizyona, kuralla adapta olmuş kendini aşmayı hedef koymuş ve toplumsal çalışma bilinci ön planda olan ve belirli işletme ve kalite şartlarını sağlayanlara verilecek olan akredite ile çalışmalara katılacaklardır. dedi.

2018 de bu çalışmaları hızlıca hayata geçirmemiz için emeklerin ve iş planlarımızın doğru yürümesi için işimizde nasıl özenle çalışıyorsak işbirliği yapacağımız kurum ve şirketleri de özenle seçmemiz gerekir ,zira iş Türkiye’nin yüksek hedef vizyonu olduğunu belirten Sayın Keskin ki aksi bir durumda Türkiye çok zaman kaybedecektir. Hem maddi olarak hem de manevi olarak’ diye belirtti,

5 Haziran 2017

 

 

TEILEN