Ulusal bakıma zarar vermek isteyenler

Maalesef uzun zamandan buyana bizi üzen ve yoran bir takım hukuk dışı çirkin durumlarla karşı karşıyayız, haksız ve usulsüz para kazanmak son bir kaç yıldır normalleşmiş, ahlak dışı iş yapmanın adı ticaret olmuş,  2 yıldır  bu tarz insanlar bizi uğraştırıyor, işlerimizi ve kongremizi yapılamaz hale getiriyorlar, belgelerini sunamayan bir takım acentalar , turizmciler  bize hakaret eden firmalar, bunlar kimin adına bunu yapmaktalar, yaşlı ve hasta bakım sistemini kurarken bu sistemden haksız para kazananlar kimdir?  Türk turizmi diye bir şey kalmadı, bitti, bu insanların aç gözlü ve şımarıklıklarının yüzünden, demek ki birileri kendisinin kontrol edilmesini istemiyor, haksız para kazanmak, normalleşmiş de biz bilmeden ulusal bakımla bunu keselim bu haksız kazanç dursun milletimize dönsün derken bayağı rahatsız olmuşlar, derneğimiz, ülkemiz ve insanları rahat etsin, tüm ödemeler kontrol edilsin, olmayan hasta bakıcı ( ŞU ANDA HER TARAFTA HASTA BAKICI SAĞLIYORUZ DİYE YÜZLERCE HUKUKSUZ ÇALIŞNA ŞİRKET VARKEN)ve bakım sistemi kurulsun , zorunlu bakım sigortası sistemi ile bedava, hasta bakım olsun ve ızdırap çeken ve ölen insanlar ölmesin yaşasın , kimse haksız para kazanmasın, onun yakını, şu grubun adamı diye devletin gelirine , yetimin öksüzün, bebeklerin , çocukların velhasıl Türkiye’mizin geleceğine el sürülmesin, Türkiye haksız para kazananların cenneti değil, namuslu, en iyi eğitim , en iyi bakım sistemi olan, hasta olmayan, hastalanınca hızlıca iyileştirilen insanların ülkesi olsun, işsiz değil, alması gereken ücreti alan eğitimli, kültürlü insanların ülkesi olsun diye çaba sarf ederken, meğerse buna karşı olan bazı bürokratlar , kişiler, gruplar varmış , bu kişileri, projemizi ve  çalışmalarımızı zor duruma düşürmeye çalışan, hakkımızda yalanlar iftiralarla belgesiz sahte söz ve tavırlarla, vergi kaçıran, bu çirkin insanları ,bu kişileri dünyaya ilan edeceğiz, maalesef bu kişilerin bize iftira atan, ona buna sarkan, orayı burayı arayan, yalanlarına aklı başında olan hiç kimse; dürüst , namuslu, ahlaklı kimse itibar etmez, ancak kendi gibi  pişkin, yüzleri olmayanlar itibar eder, toplum çalışmasını değil kendini düşünenler itibar eder, devletti sömürenler, kendi kazançlarını Türkiye Cumhuriyetinin parlak geleceğinden, halkımızın rahatı ve huzurundan   daha önemli olanlar itibar eder.

Ülke batmış, insanlar dünyada en aciz en zavallı kalmış ne önemi var! bu kadar sıkıntıda  tek düşünceleri kendi haksız , hukuksuz kazançları, Türkiye Cumhuriyetinden daha önemlidir. İşte biz bunlara dur dedikçe  bu insanlar saldırmaya başladılar, biz projemize gölge düşmesin diye  bu erdemsiz insanlarla muatap olmadan işlerimizi yaparken, bunlar Avrupa Toplantılarını, gezmek, tozmak anlarken hayallerinden bile geçemeyen işlere tek başımıza imza atmaktayız, Avrupa Parlementer toplantısını İstanbul’da yapacağız, uluslar arası sağlık, termal, 3. yaşlı turizmini başlatacağız,  zorunlu bakım sigortasını Türkiye Büyük Millet Meclisten geçireceğiz, tüm sağlık sistemini konrol altına alacağız, doktor daha rahat, hemşire daha huzurlu çalışacak, karma karışık olmuş bir yapı var, kimin eli kimin cebinde belli değil, çok iyi olmayan sağlık sisteminin temeli bakım sistemidir. Temeli sağlam olmayan sistemler çöker,  birileri çok para kazanıp, takipsiz kontrolsüz iş yapsın diye değil, doğru olanlar çalışsın diye daha bir sürü sebep, işte biz bunları yaptığımız için  bazı küçük bir grup tarafından sevilmiyoruz, yurt içi ve maalesef ülkemizin itibarını sarsan  yurt dışını bile aramaktalar, kendi kazanç hırsları bu insanları  öyle bir duruma getirdi ki gözleri hiçbir şey görmüyor, ülke itibarı ne önemi var kendi haksız kazançları onlara yeter,

150 milyar doları Türkiye’ye getireceğiz, biz bunları yapmak için çalışırken iç de ve dışta derneğimizi zorda bırakmak isteyenlerle, ülke çıkmaza sokulmak isteniyor, gelin birlikte çalışalım derken ben ne kazanacağım diye tuhaf tekliflerle bize yaklaşmaya çalışanlar var, maalesef bunlara uyan bazı kamu çalışanları da var, bizi üzen ticari , Türkiye’yi iç de ve dışta rezil edenlerle, el ele kol kola girmişler birlikte nasıl bu projeyi engelleriz, ülkemizi nasıl zorda bırakırız diye adeta uğraşıyorlar, ancak bir insan grubu bu kadar yaşadığı ülkesini bu hareketlerle sevmediğini belli eder, hiç bunu düşünmezler mi,   bunlar suç değil mi? çamur at izi kalsın der gibi, derneğimizi bilerek , isteyerek zorda bırakmak için çevremizde ucube çemberlerini örmeye çalışıyorlar, erdemsiz bu insanlar, derneğimizi zorda bırakmak için iftiralarını atan ve buna da bayağı inandırmışlar bazı  yetkilileri( hepsi değil) ama çürük elmalar temizlenmedikçe ,o kurt bütün sağlam elmaları kemirir, yok eder, çürütür, o zaman temizleyeceğiz) bu çirkin yüzlü çirkin insanları yakında burada ifşa edeceğiz,

ulusal bakım; yaşlıya, hastaya bakacak ve ücretsiz bakacak hasta bakıcı eğitimleri ile uluslar arası seviyeye getirecek, evde bakım, klinikte bakım, bakım merkezlerinde bebeklikten ölüme kadar bakacak olan yegane tek sistem ve model, ULUSAL BAKIM, tüm çalışmaları kontrol altına alacak bir yapı, belgesiz iş yapılmayacak ve uluslar arası akretideyi zorunlu kılan bir kontrollü bakım sistemi, bu çalışmanın hayata geçmemesi için bizimle uğraşanlar kim olduklarını 2 yıllık sessizlikten sonra net olarak tespit ettik, yakında buradan yayınlayacağız ve Türkiye Cumhuriyeti Savcılığına artık suç duyurusunda bulunacağız,Tursaba, Turizm bakanlığına, ilgili bakanlıklara, İstanbul Ticaret Odasına bu suçu işleyenleri bildireceğiz,

Buradan; sağlık bakanlığına, aile ve sosyal bakanlığına, çalışma bakanlığına, milli eğitim bakanlığına, iç işleri bakanlığına, dış işleri bakanlığına, maliye bakanlığına çağrı yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisine, Adalet Kalkınma Partisine, Milliyetçi Hareket Partisine, Halkların Demokratik Partisine, Derneğimizin projelendirmesinde çağrı yapıyoruz, DÜRÜST, AHLAKLI insanlarla birlikte bu çirkin durumdan sadece derneğimizin projelendirmesi olan adı ULUSAL BAKIM olan tüm alt yapısı hazır olan  projemizle ancak ve ancak yol alabiliriz. Bu sebeple tüm bu bakanlıkların bize destek vermesi artık şart olmuştur.

Bu güzel ülkemizde en az erdemsiz insanlar kadar erdemli insanların da insan gibi yaşamaya hakkı vardır.

Biz de bunun garantisiyiz,

Sağlıklı toplum derneği başkanı

TEILEN