Avrupa Birliğine Uyumlu Evde Bakım Sistemi Geliyor!

Türkiye uzun zamandan beri bakı sistemi ile uğraşmaktadır. Evde bakım tam manası ile yapılammaıştır. Sistem kurmak ancak ve ancak kanunlarla olur, bu sebeple güçlü bir ZORUNLU YAŞLILIK VE HASTALIK HALİ BAKIM KANUNU ŞARTTIR. Derneğimiz bu anlamda kanun tasarı teklifini hazırlamıştır. Sahda yönetilebilmesi için yönetmelikleri de bitirilmektedir.

Hasta bakım zadece bir takim kişilerin elinde birer  karlı , para kazanılan bir alan değil, sistemli, takip edilebilen, ulusal yeterliliği olan , uluslar arasında denk ve dünya kalite belgesi ile belgelenmiş hasta bakıcısından , yaşlı bakımteknikerliğine kadar görev ve sornluluğu belli, evde bakım hizmetini yapacak ve ihtiyaçları tespit edilmiş, hastayı en iyi şekilde bakan, tüm teknik, beslenme ihti,yaçları BEDAVA karşılanan devlet güvencesinde olup bu konuda iyi yetişmiş ve kontrol edilebilen bir evde bakım sisteminden bahsediyoruz Ve bu sistemin kesin çerçevsi çizilmiş olarak bir kalte belgesi ile dünta şartlarında denk belkide en iyi olacak şekilde yapılacaktır.

Derneğimiz bu konuda adımlarını kesin ve geriye dönüşü olmayacak şekilde atmış ve projeye sahada başlamıştır.

İnsani, vicdani olan evde bakım hizmeti Avrupadaki İsveç, Almanya, İsviçre, Hollanda ..gibi modelleri ile denk ve çağdaş bir Türkiye BAKIM SİSTEMİNİ derneğimiz başkanlığında başlatılmıştır.

Projenin hayata geçmesi için tüm ilgili bakanlıkların ve sahada bize sıkıntı yaşatmadan tüm bürokratların destek ve yardımlarını da katarak hızlıca sisteme geçiş yapacağız,

Bu konuda akademik kurlumuz tüm güçü ile çalışmaktadır.

Saağlılı Toplum Derneği

TEILEN